Kalender 2023

Kransnedläggning vid krigsseglarmonumentet

Årligen på Alla helgons dag genomförs kransnedläggning vid krigsseglarmonumentet i Malmö. I år är det den 4 november kl. 15:00.

Välkomna att deltaga.

Styrelsemöten 2023                 

Följande torsdagar - kl 17:00

9 Februari

20 April

17 Augusti

19 Oktober


Styrelsemöten äger rum på Sjöfartsverket i Malmö.

Sammankomster 2023                     

16 Mars, Årsmöte

25 Maj, Vårutflykt

21 September, Höstmöte

17 November, alternativt 2 December , Gåsamiddag eller Julfest
Kallelser till samtliga sammankomster skickas ut ca tre veckor före evenemangen och eventuella frågor besvaras av vår sekreterare Ann Hägglund, tfn: 040-15 49 68 eller via e-mail

Ny spännande och mycket intressant bok om

"Ångisbrytaren Bore"


För vidare information, läs mer under fliken S/S Bore

Bok om Sjöbefälsskolan i Malmö


Jan Horck har skrivit en bok om "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Han tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl. a. som lärare i navigationslära på skolan.


Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.


Önskar du köpa ett exemplar, kan du ta kontakt med författaren antingen per mail: [email protected] eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN