Kalender 2020

Styrelsemöten 2020

Följande torsdagar - kl 17:00

13 februari

23 april

20 augusti

22 oktober

Styrelsemöten äger rum på Sjöfartsverket i Malmö.

Sammankomster 2020

19 mars28 maj24 september


OBS! Inställt årsmöte - Mot bakgrund av det rådande läget med Covid-19 har styrelsen valt att skjuta upp årsmötet den 19 mars. Årsmötet flyttas fram till den 28 maj då föreningens utflykt egentligen skulle äga rum. Vi återkommer med ny kallelse lite längre fram.

OBS! Inställt årsmöte pga Coronapandemin. Vi återkommer så snart situationen ser annorlunda ut.


OBS! Inställt höstmöte pga Coronapandemin.


Kallelser till samtliga sammankomster skickas ut ca tre veckor före evenemangen och eventuella frågor besvaras av vår sekreterare Ann Hägglund, tfn: 040-15 49 68 eller via e-mail

Ny spännande och mycket intressant bok om

"Ångisbrytaren Bore"


För vidare information, läs mer under fliken S/S Bore

Bok om Sjöbefälsskolan i Malmö


Jan Horck har skrivit en bok om "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Han tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl. a. som lärare i navigationslära på skolan.


Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.


Önskar du köpa ett exemplar, kan du ta kontakt med författaren antingen per mail: [email protected] eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN