Kalender 2021

Styrelsemöten 2021

Följande torsdagar - kl 17:00

?

?

?

?

Styrelsemöten äger rum på Sjöfartsverket i Malmö.

Sammankomster 2021

???


OBS! Inställt årsmöte pga Coronapandemin. Vi återkommer så snart situationen ser annorlunda ut.


OBS! Inställt vårmöte pga Coronapandemin. Vi återkommer så snart situationen ser annorlunda ut.


OBS! Inställt höstmöte pga Coronapandemin. Vi återkommer så snart situationen ser annorlunda ut.


Kallelser till samtliga sammankomster skickas ut ca tre veckor före evenemangen och eventuella frågor besvaras av vår sekreterare Ann Hägglund, tfn: 040-15 49 68 eller via e-mail

Ny spännande och mycket intressant bok om

"Ångisbrytaren Bore"


För vidare information, läs mer under fliken S/S Bore

Bok om Sjöbefälsskolan i Malmö


Jan Horck har skrivit en bok om "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Han tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl. a. som lärare i navigationslära på skolan.


Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.


Önskar du köpa ett exemplar, kan du ta kontakt med författaren antingen per mail: [email protected] eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN

0