Foto Johnny Nilsson

Bli medlem

Var och en som avlagt högre examen vid Sjöbefäls- eller Sjökrigsskola eller på annat sätt är knuten till sjöfarten, kan bli medlem i vår förening. Även personer som visat intresse för sjöfart och rederiverksamhet kan få medlemskap.


Ansökan görs lämpligen till någon styrelsemedlem och inval sker på närmast följande styrelsemöte - fyll gärna i nedanstående formulär och skicka in!


Medlemsavgiften är tills vidare 250 kronor per år.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN