Styrelse och övriga funktionärer 2021

Ordförande


Skeppsmäklare

Thomas Lund

mobil: 070-810 05 06

[email protected]

Sekreterare


Rederitjänsteman

Ann Hägglund

tfn: 040-15 49 68

[email protected]

Ledamot/Klubbmästare


Sjöingenjör

Thomas Fridh

tfn: 0410-230 70

[email protected]

Ledamot


Ingenjör

Johnny Nilsson

tfn: 040-49 92 19

[email protected]

Vice ordförande


Lotsområdeschef

Anders Alestam

tfn: 010-478 47 83

[email protected]

Kassör


Lotskamrer

Carina Sonesson

tfn: 010-478 47 84

[email protected]

Ledamot


Bogserbåtsbefälhavare

Carl-Axel Magnusson

tfn: 046-29 42 85

[email protected]

Suppleant


Lokförare

Bengt Widell

Mobil: 070-853 59 94

[email protected]

Suppleant


Skeppningschef

Roddy Friberg

tfn: 070-548 61 77

[email protected]

Suppleant

Elingenjör

Ulf Flinth 


Suppleant

Managing Director

Johan Ullenby

mobil: 070-692 41 41

[email protected]

Revisor


Revisor

Åke Persson

tfn: 040-49 32 56

[email protected]

Revisorssuppleant


Telegrafist

Kerstin Hernandez Moreno

mobil: 070-570 35 86

[email protected]

Revisor


Konsul

Ingmar Ingstad

tfn: 040-745 80

[email protected]

Valberedning


Sjökapten

Tore Dahl


Valberedning


Sjökapten

Lars Andersson 

Valberedning


Skeppsklarerare

Lennart Göransson

tfn: 040-864 53

[email protected]

Valberedning/Suppleant


Maskinist

Bertil Palm

tfn: 0410-187 05

[email protected]

Äkta bilder och även bättre bilder kommer att läggas ut efter hand!

TILLBAKA TILL STARTSIDAN